Bildspel 2019-07Bildspel 2019-06Bildspel 2019-05Bildspel 2019-04Bildspel 2019-09Bildspel 2019-03Bildspel 2019-02Bildspel 2019-01Bildspel 2019-08Bildspel 2019-11Bildspel 2019-10

Norra Allbo Hembygdsförening

Norra Allbo Hembygdsförening är en ideell förening som började sin verksamhet 1927.
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och verksamhet.

Vi arbetar för att verka för

  • att verka för natur och kulturvård
  • att väcka och förstärka kärleken till hembygden
  • att genom dokumentation bevara traditioner, minnen, sägner, berättelser, bilder och alla övriga uppgifter som är av intresse för bygden
  • att verka för att alla föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratas och underhålls på ett värdigt sätt
  • att medverka till att gamla och skyddsvärda byggnader blir K-märkta
  • att årligen ge ut årsboken Värendsbygder
  • att vara partipolitisk och religiöst obunden